Kontakt!

Vill du också vara med i Omställningen av Halmstad?

Kom på någon av våra träffar som vi bjuder in till här i bloggen och på Facebook!
Kan du inte vänta kom och häng i vår grupp på Facebook.
Vill du bara ha lite koll på vad som händer gilla vår facebooksida så får du smak på vad vi tänker på.

Eller mejla oss: omstallninghalmstad@gmail.com